Ölandsbron och historien

Ölandsbron sträcker sig från Kalmar över Kalmarsund till Färjestaden på Öland. Redan 1932 kom det första förslaget på att bygga en bro över sundet, men det dröjde ända från till 1966 innan regeringen tog beslut om att bygget skulle ske. Året därpå kunde dåvarande kommunikationsminister Svante Lundkvist ta det första spadtaget på fastlandet. På andra sidan sundet tog riksdagsmannen Fritz Börjesson det första spadtaget. Så var brobygget igång och Ölandsbron kunde sedan invigas 30 september 1972.

Bron har haft stor betydelse för Öland eftersom tillgängligheten ökat. Fler människor kan bo på Öland eftersom bron innebär en möjlighet att pendla mellan fastlandet och övärlden. Dock är det inte alla ölänningar som är nöjda eftersom brotrafiken innebär trafikbuller för boendes nära brofästet. Trafikintensiteten är över 70 % högre under juni, juli och augusti än övriga månader och mycket talar för att boendes tvingas leva med bullret.

Det finns mycket att säga om Ölandsbron, som att den är 6 072 meter lång och att den har en segelfri höjd på 36 meter, eller att den har reparerats för miljardbelopp under åren som gått. Det mesta gick nämligen fel när Ölandsbron byggdes. Betong som spruckit och skruvar som rostat har kostat 80 000 kronor per dag sedan invigningen i reparationskostnader – totalt en miljard kronor. Per meter blir reparationskostnaden cirka 165 000 kronor.

Hur många bultar finns det i Ölandsbron? Det var utslagningsfrågan i Rabbadabbs lyssnartävling i NileCity 105,6. Om man ska tro Rabbadabb finns det 7 428 954 bultar i Ölandsbron. Dock finns det inte någon säkert svar på hur många bultar det faktiskt finns, men enligt Vägverket är 20 000 stycken närmare sanningen. Det har också talats om att det finns cirka 66 400 bultar i Ölandsbron. Hur många det finns exat lär vi aldrig få reda på, men vi kan vara ganska säkra på att det inte handlar om miljoner bultar; Ölandsbron är nämligen en betongbro.

Ölandsbron